2017. április 29., szombat 11:30 — Nagyszínpad

Paleoklíma és őskörnyezet kutatás a jégbe zárt Balatonon

Előadó: 

A tavi üledékek, így a Balaton üledékeinek a vizsgálata lehetővé teszi a közelmúltban lejátszódott éghajlati fluktuációk rekonstrukcióját.  Kihasználva, hogy hosszú évek enyhe teleit követően idén a Balaton jege 30 cm vastagságúra hízott, az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetének, az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoportjának és az MTA Debreceni Atommag Kutató Intézetének kutatói expedíciót szerveztek a jégre, melynek célja a tó üledék mintavételezése és általa a múlt éghajlatának rekonstrukciója volt. Az előadásban erről az expedícióról hallhatnak, a Balatonon végzett korábbi őskörnyezeti vizsgálatok eredményeiről és terveinkről.

balaton jeg

Magyari Enikő

Biológus-ökológus, a Földtudományok MTA doktora, kutatási terület: jégkorszaki növénytakaró változások és klímaváltozás. Az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoportjában dolgozik tudományos főmunkatársként. Fő érdeklődési területe a növénytakaró hosszútávú változásainak és a klímaváltozásnak a kapcsolatrendszere. Kutatásait a Kárpát-medencében és azon kívül is végzi, legfőképpen DK-Európában. A magashegyekben évezredes/évszázados léptékben lezajló erdő- és fahatár változások, és a gyors klímafluktuációkra adott ökoszisztéma válaszreakciók vizsgálatával foglalkozik jelenleg.

banner 7PROBA eupolisz

banner fotopaly

banner arc 1

A megismerés kalandja!

Rendezvényünk a Facebookon

banner 2014 pedaloca